Het Ware Noorden

Aandacht voor samenwerking en verbinding voor de ontwikkeling van concepten en activiteiten met toegevoegde waarde. Samen met Jennifer Zwierstra zijn wij Het Ware Noorden.

In Het Ware Noorden wordt op een strategische en innovatieve manier invulling gegeven aan de ontwikkeling en uitvoering van creatieve marketing- en communicatieconcepten. Verbinding en samenwerking met de omgeving staat daarbij centraal.

Met elkaar zetten we in op het versterken van organisaties en instanties actief op het vlak van

(duurzaam) toerisme, technologie & innovatie en sociaal maatschappelijke vraagstukken.

Wij geloven dat er binnen onze leefomgeving slimmer en efficiënter samengewerkt kan worden.

Door aan te sluiten op kansen in de markt, door actief vraag en aanbod bij elkaar te brengen en door gemeenschappelijke delers inzichtelijk te maken willen we versnippering in de markt op het gebied van organisatie- en communicatie tegengaan.

Zo wordt er slimmer ontwikkeld, slimmer geïnvesteerd en wordt er actief ingezet op duurzame samenwerkingen tussen organisaties, bedrijven en instanties.