dromen en talenten

Kennisdelen is voor mij essentieel. Ik heb gelukkig de kans gekregen om mijn ervaringen te delen met studenten van het Friesland College. Ik geef de studenten “ondernemend vakmanschap”. Sommige gaan aan de slag met het ondernemen van hun eigen bedrijf. Sociaal maatschappelijk en circulaire bedrijven worden in deze periode ontwikkeld. In deze proeftuin kunnen ze veilig en in een vertrouwde omgeving aan de slag. Experimenteren, falen en kansen pakken hoort hierbij. Ik luister, bewonder en stimuleer ze in het kunnen maar vooral ook het doen! Om zo aan de slag te gaan met het verbeteren van de wereld.

#waarlerenwerkt